Zespół

Realizacja projektów w ramach StartupLabs wpisana jest w bieżący tok studiów na specjalności Komercjalizacja Produktów i Usług Internetowych. Projekt łączy inicjatywę zarówno pracowników Wydziału jak i studentów w kierunku realizacji ciekawych projektów komercyjnych, łączenia edukacji oraz badań naukowych z potrzebami rynku. Od strony organizacyjnej i merytorycznej a także w sferze zajęć dydaktycznych, wykładów i laboratoriów projekt wspierają pracownicy naukowi Wydziału Informatyki. W projekcie uczestniczą studenci z kierunków Informatyka oraz Inżynieria cyfryzacji, którzy podjęli wyzwanie i postanowili zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i połączyć edukację z praktycznymi zastosowaniami i potrzebami rynku.

Pracownicy Wydziału Informatyki ZUT

1dr inż. Jarosław Jankowski – koordynator projektu, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Praktycznie od początku pracy na Politechnice Szczecińskiej prowadzi badania powiązane z technologiami marketingu elektronicznego i zastosowaniami metod analitycznych w systemach internetowych oraz platformach społecznościowych. Prowadzone wykłady oraz działalność dydaktyczna ściśle powiązana z ebiznesem i technologiami internetowymi. Praca doktorska p.t. Wielokryterialne wspomaganie decyzji w planowaniu emisji reklam w Internecie rozpoczęta w 2001 roku zainicjowała tematy badawcze, które dopiero w ostatnich latach stają się przedmiotem szerszych badań. Równolegle z pracą naukową zaangażowany jest w rozwój systemów marketingu elektronicznego oraz platform społecznościowych. W ostatnich latach zainteresowania badawcze koncentrują się na platformach społecznościowych, procesach dyfuzji informacji w sieciach społecznych w formie marketingu wirusowego oraz optymalizacji witryn internetowych i przekazu interaktywnego. Wyniki badań opublikowane w ponad pięćdziesięciu publikacjach naukowych prezentowane były na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, m. in. w Singapurze, Kuala Lumpur, Calgary, Lozannie, Istambule i Xiangtan a także podczas pobytu w Australii na Monash University oraz Australian National University. Ekspert w projektach Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Regionalnego Centrum Transferu Technologii i Innowacji ZUT, wcześniej sekretarz Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

dr inż. Mateusz Piwowarski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania w zakresie projektowania aplikacji internetowych, architektury informacji, użyteczności, jakości, wdrażania serwisów internetowych. Prace dydaktyczno-naukowe są ściśle powiązane z działaniami praktycznymi, znajdującymi zastosowania w sektorze komercyjnym. Ekspert, wdrożeniowiec, koordynator ds. nadzoru, projektowania, wdrażania rozwiązań internetowych, w tym również e-learningu (systemy LMS/LCMS, projektowanie materiałów e-learningowych) w dużych projektach, w tym dofinansowanych w ramach EFS. Autor audytów i realizator projektów architektury informacji serwisów internetowych (również opartych na CMS) dla wielu firm i instytucji w regionie.

2dr inż. Jarosław Wątróbski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz prowadzi badania naukowe w zakresie projektowania systemów internetowych, użyteczności oraz jakości aplikacji, wspomagania decyzji oraz internetowych serwisów rekomendujących. Prowadzone prace są ściśle powiązane z działaniami praktycznymi zarówno w wymiarze naukowym jak i dydaktycznym i znajdują szereg zastosowań komercyjnych. Ekspert, wdrożeniowiec, koordynator ds. nadzoru, projektowania, wdrażania rozwiązań informatycznych. Autor i realizator projektów systemów informatycznych dla wielu firm i instytucji w regionie. W zakresie komercjalizacji zainteresowany systemami wspomagania decyzji szczególnie przy udziale  metod wielokryterialnych, łączeniem wiedzy z rozproszonych źródeł, systemami semantycznymi.

 

Studenci Wydziału Informatyki ZUT

Studenci Wydziału Informatyki ZUT, którzy uczestniczą w projekcie StartupLabs w ramach specjalności Komercjalizacja Produktów i Usług Internetowych na kierunku Informatyka oraz na kierunku Inżynieria Cyfryzacji. W roku akademickim 20016/2017, który rozpoczyna się 1 października w projekcie będzie uczestniczyło ponad 40 osób.

 
… lista w aktualizacji

 

Zapraszamy do współpracy