Partnerzy

Projekt wspierają organizacje otoczenia biznesu, które zapewniają pomoc na każdym etapie realizacji projektów . Ułatwiają one podjęcie działalności nowym firmom i ich promocję na rynku.

tpklaster rcittt