O nas

StartupLabs  jest projektem realizowanym na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zorientowanym na kreowanie i wdrażanie nowych przedsięwzięć w sektorze usług i produktów cyfrowych.

Formuła projektu umożliwiła jego integrację z procesem dydaktycznym i doprowadziła do uruchomienia nowej specjalności w ramach kierunków kształcenia Informatyka i Inżynieria cyfryzacji pod nazwą Komercjalizacja Produktów i Usług Cyfrowych.

W ramach specjalności studenci w zespołach realizują projekty o charakterze komercyjnym a na poszczególnych przedmiotach  tematyka zajęć ściśle do nich nawiązuje. W toku studiów poznawane są technologie niezbędne do realizacji projektów internetowych a zajęcia praktyczne mają na celu ich realizację. Połączenie komponentów z wszystkich zajęć i ich integracja następuje w ramach pracy inżynierskiej, która jest podstawą do weryfikacji rynkowej pomysłu i dalszego jego rozwoju.

Projekt działa na styku sektora komercyjnego oraz nauki. Nasza działalność zorientowana jest między innymi na komercjalizację wyników badań naukowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych ukierunkowanych na sektor ebiznes. Poza rozwiązaniami bezpośrednio powiązanymi z nauką dotychczasowe doświadczenia w różnych obszarach i znajomość rynku skłaniają nas też do rozwijania innych projektów.

Warto tu zaznaczyć, że projekty są przez nas realizowane w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich to działalność w ramach formuły spin – out. Są to projekty związane z komercjalizacją wyników badań realizowanych na uczelniach. Drugi nurt to projekty komercyjne, które nie mają związku z pracami badawczymi.

Realizacja projektów jest realizowana we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, miedzy innymi Technoparkiem Pomerania, Klastrem IT oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii a także firmami z obszaru nowych technologii oraz inwestorami prywatnymi.