Jak to działa?

StartupLabs spełnia funkcję pomocniczą na wczesnych etapach rozwoju projektów i jest z założenia katalizatorem, który kreuje i rozwija nowe pomysły we wczesnej fazie rozwoju. I to wszystko jest zintegrowane z procesem dydaktycznym. W kolejnej fazie przedsięwzięcia mogą funkcjonować już jako nowe, niezależne podmioty na rynku, rozwijać się i w razie potrzeby pozyskiwać inwestorów strategicznych.

W ramach zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń, seminariów studenci realizują projekty o charakterze komercyjnym bazując na własnych koncepcjach, a także we współpracy z firmami. Blok przedmiotów specjalnościowych tworzy cykl zajęć, na których realizowane są poszczególne fazy projektów. Materiał dydaktyczny wynikający z programu studiów jest realizowany w odniesieniu do wdrażanych koncepcji biznesowych.

W odróżnieniu od typowych form dydaktycznych tematyka poszczególnych zajęć jest podporządkowana kreowaniu nowych przedsięwzięć. Zajęcia z programowania czy projektowania mają na celu poznanie nowych technologii i ich wykorzystanie w realizacji ciekawych pomysłów.

Prace nad projektami trwają przez cały rok akademicki i są kończone pracami inżynierskimi oraz przedsięwzięciem które jest gotowe do weryfikacji rynkowej.  Na tym etapie projekty z największym potencjałem mogą uzyskać wsparcie  ze strony funduszy inwestycyjnych oraz współpracujących organizacji, które wspierają nowe inicjatywy.

Udział w projekcie jest cenną lekcją i zwiększa kompetencje uczestników w wielu obszarach. Otrzymują oni certyfikaty i zaświadczenia związane z udziałem w projekcie, co potwierdza ich kompetencje, umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych i pracę zespołową.

Bez względu na to czy projekt zakończy się sukcesem rynkowym absolwent kierunku zdobywa bezcenną wiedzę, która przyda się zarówno przyszłym przedsiębiorcom jak i na rynku pracy.