FAQ

Na jakiej zasadzie działa StartupLabs?

Zasadniczym celem projektu jest realizacja działań w ramach uruchomionej na Wydziale Informatyki ZUT  specjalności Komercjalizacja Produktów i Usług Internetowych  oraz  łączenie prac realizowanych na Wydziale z potrzebami sektora komercyjnego oraz współpracującymi firmami. W ramach projektu budowane są  specjalizowane zespoły, które mają na celu opracowanie nowych produktów i usług zorientowanych na sektor internetowy.

Czy to projekt tylko dla informatyków?

W projekcie znajdą dla siebie miejsce zarówno osoby zorientowane na typowe projekty informatyczne jak i zainteresowane Internetem w obszarze zastosowań, marketingu. Tam gdzie się da bazujemy na gotowych rozwiązaniach i nie wyważamy otwartych drzwi. Za-tem jest przykładowo możliwość wdrażania określonych aplikacji czy planowania oraz realizacji działań marketingowych. I tak w pierwszej kolejności liczą się dobre pomysły, a umiejętność ich technicznej realizacji często jest kwestią wtórną.

Pomysłów mam wiele, na który się zdecydować?

Wszystko zależy od własnych zainteresowań i planów na przyszłość.  Należy pamiętać o tym, żeby nie robić nic na siłę i wyznawać zasadę „make work fun”. Mimo, że pracy jest sporo podchodzimy do niej z entuzjazmem.

Jakie projekty są preferowane?

Interesują nas oryginalne projekty z określonym potencjałem rozwoju, najlepiej z możliwością wkraczania nie tylko na rynek krajowy ale i na rynki zagraniczne. Nie musi to na-stępować od razu ale liczy się potencjał. Stawiamy na projekty innowacyjne trudne do powielenia, ale nie wykluczamy też projektów stosunkowo prostych w realizacji opartych na oryginalnym pomyśle. Przy każdym projekcie należy pamiętać o celu komercyjnym i określeniu modelu biznesowego. Interesują nas też projekty długoterminowe, których rozwój nie będzie uzależniony od chwilowej internetowej mody.  Powstaje wiele serwisów internetowych czy rozwiązań, które mimo początkowego sukcesu szybko tracą udziały w rynku.

Dlaczego opisy projektów są dosyć ogólne?

Tak, zazwyczaj nie podajemy szczegółów na stronach dostępnych publicznie. Szczegóły są omawiane w ramach indywidualnych spotkań i w niektórych przypadkach może się to wiązać z podpisaniem umowy o zachowaniu poufności.

Jakie są kryteria doboru członków zespołów projektowych?

Bierzemy pod uwagę kryteria merytoryczne adekwatne do potrzeb projektu, wcześniejszą współpracą potencjalnych członków zespołu jeśli takowa miała miejsce,  zbliżone możliwości czasowe zarówno w okresie wakacyjnym jak i po nim. Liczy się zaangażowanie, wiara w sukces i nastawienie na osiągnięcie określonego celu.
Czy przy współpracy dużo jest umów, dokumentów i biurokracji?

Staramy się minimalizować czas przeznaczony na biurokrację. Nie powinna ona przytłaczać części merytorycznej projektu. Założenie jest takie, że członkowie zespołów już się znają, mają do siebie już jakieś zaufanie. To całkiem inaczej niż w sytuacji gdy dochodzi do współpracy między osobami przypadkowymi. Oczywiście gdy zachodzi potrzeba pewne kwestie też formalizujemy.

Czy sukces projektów jest pewny?

Nie, tego nikt nie może zagwarantować. Przy odpowiednim zaangażowaniu i realizacji postanowionego celu i dostosowywania się do warunków rynkowych można minimalizować ryzyko niepowodzenia. Ale pewności nie ma nigdy.

Ile mogę w przyszłości zarobić?

Podstawą jest myślenie o tym, że można zbudować coś nowego, sprawdzić się na nowym rynku. Nie myślimy o profitach, tylko o tym by opracować coś ciekawego.  A jeśli rynek to doceni korzyści pojawią się w sposób naturalny. Wszystko zależy od nas samych.

A co gdy projekt, w który będę zaangażowany nie powiedzie się?

Taka bywa rzeczywistość Wtedy wspólnie zaznajemy smaku porażki, wyciągamy wnioski i działamy dalej. Poza umiejętnością rozpoczynania projektu cenna jest też umiejętność kończenia projektów bez przyszłości.

Jakie uzyskam udziały w projekcie?

Wszystko zależy od ustaleń w ramach zespołu projektowego.

Kiedy powstaną firmy powiązane z projektami?

Wszystko zależy od tego, kiedy będzie to niezbędne dla kontynuacji danego projektu i będzie on w stadium wskazującym na szybkie wprowadzenie na rynek.

Czy czeka mnie dużo pracy?

Wszystko zależy od uzgodnień z członkami zespołu w danym projekcie. Lubimy startu-powy klimat, nowe wyzwania, oczekiwanie na start projektu i obserwowanie tego co się dzieje po jego uruchomieniu. Czasami wymaga to poświęceń, a świt za oknem zaskoczył nie raz i nie dwa. Aczkolwiek sukces rekompensuje z nawiązka takie poświęcenia. Na ze-garek nie patrzymy bo to nie praca kontaktowa dla kogoś tylko pracujemy na własny ra-chunek.

Czy projekt, który zgłaszam musi być poważny, naukowy?

Komercjalizacja wyników działań to jeden z fundamentów naszej działalności, ale nie je-dyny Projekty mogą mieć również charakter rozrywkowy.

A co gdy w realizacji projektu będą potrzebne duże inwestycje?

Jesteśmy w kontakcie z funduszami inwestycyjnymi i inwestorami prywatnymi. Gdy zajdzie taka potrzeba i projekt będzie miał perspektywy rozwoju nie powinno być problemu.

Jakie doświadczenie zdobędę?

Uważamy, że każda podjęta próba wejścia na rynek i całościowe spojrzenie na problem poczynając od fazy projektowej poprzez wdrożenie i kontakt z rynkiem daje doświadczenie, które może być wykorzystane w przyszłości czy to w ramach własnej działalności czy pracy na etacie. Tak czy inaczej na napisanie pracy dyplomowej trzeba poświęcić dużo czasu więc czemu nie spróbować.

Mam inne pytanie, które nie znajduję odpowiedzi

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.