Dla pracowników naukowych

Badania naukowe prowadzą często do rozwiązań, które mają potencjał wdrożeniowy i bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Ale droga od koncepcji do praktycznej weryfikacji jest zazwyczaj długa i realizacja wielu projektów nie jest podejmowana.

Pracownik naukowy jest obciążony działalnością publikacyjną, dydaktyczną i organizacyj-ną nie znajduje już czasu na podejmowanie wyzwań o charakterze komercyjnym. Wiele projektów badawczych, prac doktorskich trafia na półkę i mimo swojego potencjału na zawsze pozostają w sferze rozważań teoretycznych.

Publikowanie wyników badan opiera się na eksperymentach, które wykazują przewagę danego rozwiązania nad innymi. Ale to dopiero początek. Algorytm, system informatyczny czy nową metodę przetwarzania danych od zastosowań komercyjnych dzieli jeszcze odle-gły dystans.

StartupLabs wspomaga praktyczną realizację projektów badawczych, które wymagają rozwiązań technologicznych i informatycznych. Projekty systemów, realizacja prototypów, analizy rynku i w końcu weryfikacja rynkowa. To wszystko może być zrealizowane we współpracy z naszym zespołem.