Dla inwestorów

Formuła projektów realizowanych w ramach StartupLabs zakłada opracowanie wersji prototypowych oraz przygotowanie rozwiązań gotowych do weryfikacji rynkowej. Początkowe etapy rozwoju przedsięwzięć już od fazy koncepcyjnej stwarzają możliwości inwestycyjne a także okazję do nawiązywania kontaktów ze specjalizowanymi zespołami.

Poza inwestycjami w konkretne projekty możliwa jest realizacja projektów na podstawie koncepcji i założeń dostarczonych przez inwestora. W takiej sytuacji inwestor staje się jednocześnie mentorem zespołu projektowego i wspólnie realizuje jego założenia, finansuje poszczególne etapy przedsięwzięcia. Koncepcje i propozycje współpracy prezentowane są potencjalnym wykonawcom, którzy samodzielnie podejmują decyzję o zaangażowaniu w dany temat.

StartupLabs zmniejsza zazwyczaj wysokie ryzyko inwestycji w projekty technologiczne z uwagi na uporządkowanie procesu rozwoju projektów i wkomponowanie ich w działania edukacyjne.  Typowe ryzyko inwestycyjne w startupy poza ryzykiem rynkowym odnosi się również do zespołu, jego trwałości czy determinacji w realizowaniu projektu. W StartupLabs projekty są realizowane w ramach zajęć dydaktycznych i prac inżynierskich co determinuje realizację założeń i doprowadzenie projektu do zakładanego etapu.

Udział inwestorów w projektach realizowanych w ramach StartupLabs formalizowany jest przy udziale działu prawnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne oraz Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Przewidywane są różne formy umów, zależne od stopnia zaangażowania zespołów projektowych, zaangażowania Wydziału Informatyki i jego pracowników, wykorzystania infrastruktury badawczej czy własności intelektualnych wynikających z badan naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnie realizowanych projektów oraz do kontaktu w sprawie potencjalnego udziału w bieżących i przyszłych działaniach StartupLabs. Należy tutaj nadmienić, że nie wszystkie realizowane projekty są dostępne publicznie, niektóre opisy odnoszą się tylko ich do głównych założeń. W takich sytuacji poznanie szczegółów projektu może wymagać podpisania umowy o zachowaniu poufności.