Dla firm

Zapraszamy do współpracy firmy z różnych sektorów, które chcą rozwijać nowe produkty i usługi cyfrowe. Doświadczenie i obserwacja rynku przyczynia się do powstawania nowych koncepcji i wizji z dużym potencjałem. Są zazwyczaj rozwinięciem bieżącej działalności ale mogą być też od niej całkowicie oderwane tematycznie. Często dochodzi do tego, że ich wdrożenie nie jest podejmowane z różnych przyczyn.

Ze zrozumiałych przyczyn firmy koncentrują się na swojej głównej działalności, nie inwestują w realizację ryzykownych projektów na które brakuje zasobów. Ograniczeniem za-zwyczaj jest tu czas oraz zasoby ludzkie. Praktycznie w każdej firmie gromadzi się listy pomysłów na rozwój z mniejszym lub bardziej odległym terminem realizacji. Wiele z nich nigdy nie ujrzy światła dziennego i nigdy nie dowiemy się czy ich realizacja miała sens. Ważny jest też aspekt czasowy i projekty te mogą pojawić się na rynku zbyt późno bo zawsze jest pilniejsze zadanie do realizacji związane z działalnością operacyjną.

Dzięki współpracy ze StartupLabs możliwe jest wprowadzanie w życie koncepcji, które mogą nie doczekać się realizacji a mają duży potencjał rynkowy. Jeśli pomysł na nową usługę czy produkt zainteresuje zespół, który podejmie się jego realizacji jego weryfikacja rynkowa będzie wkrótce możliwa.

Firma, która będzie realizowała projekt wspólnie ze StartupLabs może skierować do współpracy mentora, który będzie odpowiedzialny za komunikacje z zespołem i bieżącą pracę nad projektem. Dzięki takiej współpracy możliwa będzie intensyfikacja działań nad projektem.

Warunki realizacji projektu są do ustalenia pomiędzy wykonawcami projektu, Wydziałem Informatyki, a firmą która podejmuje współpracę. Zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy przy rozwijaniu nowych produktów i usług.