Akceptacja wniosku przez Komisje i rade Wydziału

Wniosek zyskał akceptację wydziałowych Komisji a także Rady Wydziału i uzyskaliśmy zgodę na wprowadzenie go do programu kształcenia jako bloku specjalnościowych przedmiotów  obieralnych. Na kierunku Informatyka jest to blok BPO9 o nazwie Komercjalizacja Produktów i Usług Internetowych a na kierunku Inżynieria Cyfryzacji blok jest oznaczony symbolem BOP6 o nazwie Komercjalizacja Produktów i Usług Cyfrowych. Blok został oficjalnie wprowadzony do oferty kształcenia Wydziału Informatyki i stał się dostęp dla kandydatów na studia którzy składali podania o przyjęcie na studia w czerwcu 2014 roku.  Z uwagi na regulacje  ministerialne nie było możliwości wprowadzenia modyfikacji do planów kształcenia  dla aktualnych studentów. Oferta zaczęła obowiązywać tylko dla nowo przyjętych studentów i z uwagi na to że specjalności są realizowane dopiero do trzeciego roku pozostało nam cierpliwie odczekać dwa lata do uruchomienia specjalności. Prawdziwa wieczność w świecie cyfrowego biznesu ale czas zarówno realny jak i wirtualny upływa szybko.

Maj 29, 2014 | Category: Aktualności | Comments: none

 

Leave a Reply