29 Maj 2014

Akceptacja wniosku przez Komisje i rade Wydziału

Kategoria: Aktualności

Wniosek zyskał akceptację wydziałowych Komisji a także Rady Wydziału i uzyskaliśmy zgodę na wprowadzenie go do programu kształcenia jako bloku specjalnościowych przedmiotów  obieralnych. Na kierunku Informatyka jest to blok BPO9 o nazwie Komercjalizacja Produktów i Usług Internetowych a na kierunku Inżynieria Cyfryzacji blok jest oznaczony symbolem BOP6 o nazwie Komercjalizacja Produktów i Usług Cyfrowych. Blok […]

Kategoria: Aktualności | Komentarze: brak

16 Maj 2014

Wniosek dla Wydziałowej Komisji Programowej

Kategoria: Aktualności

W maju 2014 roku zostały przygotowane wnioski dla wydziałowych Komisji programowych Zarówno dla kierunków Informatyka jak i Inżynieria cyfryzacji o utworzenie nowych bloków przedmiotów specjalnościowych, o nazwach odpowiednio Komercjalizacja produktów i usług cyfrowych oraz  Komercjalizacja produktów i usług cyfrowych.  Celem bloków przedmiotów „… jest realizacja zajęć zorientowanych na kompletny cykl wprowadzania produktów cyfrowych na rynek poczynając od […]

Kategoria: Aktualności | Komentarze: brak