Koncepcja nowej specjalności

Wraz z tendencją łączenia działalności uczelni z sektorem komercyjnym i kładzeniem większego na nacisku na praktyczne aspekty badan naukowych, możliwość stosowania ich wyników w praktyce zacieśnianie współpracy z firmami jest obserwowane od dłuższego czasu również na Wydziale Informatyki ZUT.

Dla lepszego powiązania procesów dydaktycznych z realnymi potrzebami rynku i form zrodziła się koncepcja nowej specjalizacji w ramach której studenci by mogli realizować projekty o potencjale komercyjnym. Do tej pory też to było możliwe ale w zamach ramach poszczególnych projektów czy prac dyplomowych. Rozwiązania miały charakter założeń projektowych czy wczesnych prototypów, których przekształcenie w projekty funkcjonujące na rynku wymagało by jeszcze dużych nakładów czasu i pracy. Trudno wymagać kompletnych rozwiązań jako efektów projektu na które poświęcono na przykład 30 godzin dydaktycznych.

Aby zaradzić takim sytuacjom zrodziła się koncepcja połączenia grupy niezależnych dotychczas przedmiotów w większy proces zorientowany na uruchamiania nowych przedsięwzięć i rozpoczęły się praca nad przygotowaniem założeń do nowej specjalności.

Procedury wewnętrzne wymagają opracowania szczegółowych założeń i planów oraz akceptację wniosków o uruchomienie nowej specjalności przez Komisję do spraw kształcenia i akceptacje przez Radę Wydziału. I takie prace rozpoczęto.

Mar 26, 2014 | Category: Aktualności | Comments: none

 

Leave a Reply